Versal som bryter mot svensk princip

Fråga:

Bör man skriva PowerPoint eller Powerpoint?

Olof

Svar:

Skriv Powerpoint. Varianten PowerPoint är en så kallad logotypskrivning som strider mot den princip som brukar gälla i svensk skrift, att stor bokstav bara förekommer i början av ett namn. För företaget kan det finnas goda skäl att skriva så – det är något mer iögonfallande – men så länge man inte skriver för företaget är det alltså varianten Powerpoint vi rekommenderar.

Linnea Hanell, Språkrådet