Veckodagar med samma ursprung

Fråga: Flera av våra veckodagar är uppkallade efter våra nordiska asagudar: tisdag efter guden Tyr, onsdag efter guden Oden etcetera. Men varifrån kommer de engelska namnen Tuesday, Wednesday, Thursday och Friday?

Gunnar

Svar:

Även om veckodagarna inte har exakt samma namn på engelska som på svenska, så har namnet på alla dagar utom lördag – Saturday – samma ursprung: de är uppkallade efter himlakroppar och gudar. Tuesday kommer från fornengelskans Tīwesdæg, ’Tyrs dag’, Wednesday från Wōdnesdæg, ’Odins dag’, Thursday från Þūnresdæg, ’åskdagen’ eller ’Tors dag’, och Friday från Frīgedæg, ’Frejas dag’. Svenskans lördag kommer av att löga sig, ’bada’, medan engelskans Saturday har fått sitt namn av den romerska guden Saturnus. Söndag/Sunday och måndag/Monday är solens och månens dagar.

Tove Larsson, Uppsala universitet