Variant vanligast i sagovärlden

Fråga:

I Språktidningen 2/2021 diskuterades skillnaden mellan ”de levde lyckligt – eller lyckliga – i alla sina dagar”. Vad heter detta på engelska?

Bryan och Magny

Svar:

På engelska heter alternativen they lived happily/happy ever after. Precis som på svenska finns alltså variation mellan ett adverbial (happily/lyckligt) och ett adjektiviskt predikativ (happy/lyckliga). Till skillnad från svenskan är adverbialet (happily) vanligast på engelska i sagovärlden, medan adjektivet håller på att falla ur bruk.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet