Vanligt vantrivas i svenska byhålor

Fråga: Hur har ordet håla kommit att sättas ihop med by till ordet byhåla? Är det något som ligger långt tillbaka i tiden?

Alicia

Svar:

Varianter på byhåla som nedsättande ord för orter har förekommit länge, åtminstone sedan 1700-talet: blåshål, bondhåla, landsortshål med flera. Den historiska ordboken Svenska Akademiens ordbok anger att hål/håla i den här användningen betyder ’samhälle som är litet, trångt, smutsigt, obetydligt, efterblivet eller dylikt – eller där man över huvud taget vantrivs’. Kanske just byhåla blev den vanligaste varianten när Peter Settman och Fredde Granberg kom med sin komediserie Byhåla på SVT 1991.

Anna Antonsson, Språkrådet