Vanligast för ett och ett halvt år

Fråga:
Heter det one and a half minute (i singular) eller one and a half minutes (i plural) på engelska?

Uusi

Svar:

Båda varianterna förekommer, men plural (one and a half years) är vanligare än singular (one and half year). Långt vanligare är dock konstruktionen a year and a half, där man inte behöver fundera på variationen mellan singular och plural.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet