Vanligare i skrift att komma igång

Fråga:

Är det alltid rätt att särskriva i gång?

Karin

Svar:

Det är korrekt att skriva både igång och i gång. Formen igång är ungefär dubbelt så vanlig.

Linnea Hanell, Språkrådet