Uttryck för att vara på väg mot något

Fråga:

Jag hörde uttrycket I’ve been fixing to try it, vilket verkar vara ett sätt att prata om framtiden som jag aldrig hört innan. Vad betyder det och hur används det?

Jia

Svar:

Uttrycket fixing to är speciellt vanligt i informella sammanhang i den amerikanska södern, men det förekommer även i andra regioner. Det betyder ungefär att man är på väg att göra något eller att man förbereder sig för att kunna göra något, som i I am ecstatic that we’re fixing to get a wall och we’re fixing to go score again. En variant av fixing to som används ibland är finna (I’m finna do the biggest show of my life). I mer formella sammanhang är going to eller preparing to vanligare varianter.

Tove Larsson, Uppsala universitet