Uttal anpassat till svenskan

Fråga: Varifrån kommer uttrycket to take one for the team?

Agnes Stywar

Svar:

Frasen kommer från baseboll, där det betyder att man offrar sig för laget genom att bli träffad av bollen. I basebollsammanhang finns uttrycket belagt sedan 1980-talet, men först på 2000-talet har frekvensen ökat.

Då har det fått en bredare betydelse, som även innefattar ’göra en uppoffring för en grupp människor’, som i John took one for the team when he helped push a car out of the mud – and got covered head to toe in it.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet