Utländsk ovana gav svenska namn

Fråga:

Varför försvenskade vi namnet på kungligheter från England förr i tiden? Som exempelvis att Henry blir Henrik och Mary blir Maria.

Anna

Svar:

Äldre utländska kungligheter (framför allt fram till 1800-talet) skrevs, och skrivs, med svensk namnform. Beträffande kungligheter som levde från 1800-talet och framåt, skrivs de mestadels enligt namnbärarens skrivsätt. Att använda hävdvunna svenska namnformer på utländska, äldre kungligheter har varit kutym länge i svenskan. Det diskuteras i förordet till andra upplagan av Svensk uppslagsbok från 1947 och redan Nordisk familjebok från början av 1900-talet förfar på liknande sätt. En anledning till att man tidigare anpassade utländska namn till svenska former kan ha varit att många var ovana vid utländska språk och namnformer.

Daniel Solling, Institutet för språk och folkminnen