Ungen säger att något hör ihop

Fråga:

Jag undrar över ändelsen -ungen som förekommer i ett flertal sjönamn i norra Dalarna och södra Hälsingland.

Towe

Svar:

Ändelsen -ungen anger samhörighet med det ord det är bildat till. Skattungen i Orsa är till exempel bildat till ordet skate, ’trädtopp; (kort) svans (till exempel på får och get); stjärt på fisk’, känt bland annat från Ovansiljan. Namnet är föranlett av sjöns långsträckta västra vik. Alltså ’sjön som karakteriseras av en skate’.

Mats Wahlberg, Institutet för språk och folkminnen