Underlätta kan vara att förenkla

Fråga:

Vad är skillnaden mellan att underlätta och att förenkla?

Johan

Svar:

Om man slår upp orden i Svensk ordbok ser det ut som att förenkla betyder ’göra enklare’, medan underlätta handlar om att ’skapa gynnsammare förutsättningar för viss verksamhet’. Att förenkla en process är då till exempel att ta bort vissa steg eller skära ner på moment, medan att underlätta för någon att hantera processen skulle kunna handla om att behålla samma process, men förse personen med rätt utbildning, verktyg eller annat. Naturligtvis kan ett sätt att underlätta vara att förenkla, men orden är inte helt synonyma.

Sofia Tingsell, Språkrådet