Två ord för en grupp människor

Fråga:

En brittisk fotbollsspelare sa att de har three extra persons on the team. Ska det inte vara people?

Gena

Svar:

Både people och persons kan användas för att referera till en grupp människor oavsett om man vet hur många som ingår i gruppen eller inte (a group of people/persons). People är dock mer vanligt förekommande i dessa sammanhang och persons ses av vissa som lite föråldrat.

Tove Larsson, Uppsala universitet