Två olika sätt att tala om värme

Fråga:

I en språkinlärningsapp dök den engelska översättningen Is it hot out? upp, motsvarande svenskans Är det varmt ute? Här hade jag förväntat mig outside i stället för out. Eller har jag fel?

Pete

Svar:

Hot outside verkar vara vanligast totalt sett, till exempel i It’s super hot outside. Men hot out, utan here/there, verkar vara ett nog så vanligt alternativ i amerikansk engelska: It’s hot out, dude.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet