Tranor namngav säckliknande sjö

Fråga:

Trombälgen i Frändefors socken, Färgelanda kommun i Västra Götaland – jag har aldrig hört något liknande, vad kan Trombälgen betyda?

Boel

Svar:

Enligt publikationen Ortnamnen i Älvsborgs län 16 är namnet sammansatt med ordet trana och sjönamnet Bälgen (som ligger strax norr om bebyggelsen). Namnet har alltså förändrats under tidens gång och därför är det svårt för oss i dag att direkt se vad Trom- kan betyda. Sjönamnet är bildat till ordet bälg och är troligen givet för att sjöns form påminner om en säck eller påse. Varför förleden är trana förklaras ej men möjligen kan man tänka sig att tranor vistades vid platsen.

Elin Pihl, Institutet för språk och folkminnen