Tjurskallig på dialektalt vis

Fråga: Jag bor utanför Falköping där jag är född, det vill säga jag är skaraborgare och västgöte. Nu undrar jag om ni känner till ordet erak som betyder något i stil med ’inte på humör, misslynt, arg’. Jag är alltså intresserad av att få veta om ordet är känt och likaså dess ursprung med mera.

Barbro

Svar:

Ordet erak är en uttalsvariant av adjektivet enrak eller enraker som betyder ’oresonligt envis, tjurskallig, omedgörlig; retlig, arg(sint); elak’. Adjektivet är belagt i Småland, Halland, Västergötland, Östergötland, Närke och Värmland. I Småland och Västergötland kan adjektivet även betyda ’enformig; tråkig’. I Värmland betyder det också ’käpprak; rättfram, enkel’. Uttalet ”e:rak”, ”e:raker”, ”e:rakker” och liknande är vanliga i Värmland och Västergötland. ”Dä behöver Lu le inte bLi erakker för at ja sa:a dä”, ’det behöver du väl inte bli arg för att jag sade det’ är ett exempel från Åsle, Västergötland. Ett annat kommer från Agnetorp i Västergötland; ”Småbarna brukar allti va eraka å grinia ve tannsprekkinga”, ’småbarnen brukar alltid vara omedgörliga och griniga vid tandsprickningen’. Adjektivet är troligen bildat till räkneordet en och adjektivet rak. När adjektivet rak åsyftar människor kan det betyda ’som inte faller undan eller ger efter eller låter förödmjuka sig; bestämd, rakryggad’. Synonymen envis är bildad på liknande sätt till räkneordet en och adjektivet vis.

Annika Karlholm, Dialekt och folkminnesarkivet i Uppsala