Talet följer inte grammatikboken

Fråga:

I en amerikansk tv-serie som jag tittar på hör jag ofta att någon säger I should have went. Ska det inte vara I should have gone?

Micke

Svar:

Enligt grammatikböcker ska hjälpverbet have följas av perfekt particip av ett verb (i detta fall gone), i stället för preteritumformen (went). Dock följer inte alla modersmålstalare denna regel hela tiden, så i talad engelska hör man ibland I should have went directly to the police och My dad even said afterwards he should have ate half. Denna användning verkar dock vara relativt regelbunden i att preteritumformen främst används med det modala hjälpverbet should och främst med verb som i exempelmeningarna.

Tove Larsson, Uppsala universitet