Systemet talar för att skriva pajpen

Fråga:

Hur tycker ni att man ska stava det inlånade ordet pipen/pajpen, i bemärkelsen att ha något i pipen? Oftast rekommenderar ni att man stavar det på det försvenskade sättet, likt mejl, skajpa och tejpa. Men har aldrig sett någon skriva pajpen.

Max

Svar:

Rent språksystemsmässigt talar allt för pajpen. Precis som du säger har en sådan stavningsprincip tillämpats framgångsrikt på liknande lånord. Stavningen pajp är ännu inte stark i bruket, men den finns. I en databas över mediespråk får jag 20 träffar från 2021. De gånger du vill använda detta ord i skrift rekommenderar jag därför att du använder den stavningen. I de sammanhang där en så pass ovanlig stavning sticker ut, och du är orolig att uppmärksamhet tas ifrån innehållet, kanske det hur som helst är bättre att använda ett uttryck med ett något mer formellt stilvärde.

Linnea Hanell, Språkrådet