Synen på helheten avgör böjningen

Fråga: Ska adjektivet skrivas i singular eller plural i meningar som ”Både väskan och ryggsäcken var nödvändig(a)” och ”Varken väskan eller ryggsäcken var nödvändig(a)”

Ida

Svar:

Vilket man väljer beror på om man ser de samordnade leden som en helhet (väskan och ryggsäcken) eller som två enskilda led (dels väskan, dels ryggsäcken). Vi rekommenderar pluralböjt adjektiv för uttryck med både … och, eftersom sådana uttryck normalt framhäver helheten: ”Både väskan och ryggsäcken var nödvändiga.” Uttryck med varken och vare sig fokuserar i stället de enskilda delarna, och därför rekommenderar vi adjektiv i singular för sådana uttryck: ”Varken väskan eller ryggsäcken var nödvändig.”

Linnea Hanell, Språkrådet