Synen på bastur har inte ändrats

Fråga:

Har pluralformen av bastu ändrats från bastuar till bastur?

Hans

Svar:

Jag har kollat i samtliga upplagor av Svenska Akademiens ordlista från 1900 och framåt, och det står bastur i varenda en. Ordet kommer ju från badstuga, och i äldre ordböcker hänvisas till det, givetvis med böjningen badstugor. Men jag hittar en del belägg på bastuar på webben, så tydligen används den böjningsformen också. Den standardenliga böjningen är i alla fall otvetydigt bastur, och den rekommendationen har inte ändrats.

Maria Fremer, Språkrådet