Större besparing utan mellanslag

Fråga:

Varför skrivs inte förkortningarna m.m. och bl.a. isär? De består ju av två ord.

Erik

Svar:

Förkortningar har ursprungligen skapats för att spara papper, så orsaken till att de skrivs utan mellanslag är nog helt enkelt att man då kan klämma ihop dem ännu mer.

Ett mellanslag kan ju dessutom – numera, när vi skriver på dator – leda till att det blir radbrytning mitt i förkortningen, vilket skulle göra dem svårlästa. Så även om rekommendationerna har varierat lite över tid (bland annat gällande punkt eller ej) så är m.m. och bl.a. numera de självklara formerna. Eller så kan man skriva ut uttrycken, förstås. Det rekommenderar vi gärna i texter som inte ska skrivas ut på papper, och i sammanhang där man vill vara extra noga med begripligheten.

Maria Fremer, Språkrådet