Stor variation när asfalt fogas ihop

Fråga:

Skriver vi asfalttillverkning eller asfaltstillverkning? Och finns det någon regel som förklarar valet?

Joachim

Svar:

Det finns i språkbruket en stor variation med och utan foge-s i sammansättningar med asfalt. Det framgår också av Svenska Akademiens ordlista, där alla sammansättningsexempel har båda formerna: asfaltbeläggning eller asfaltsbeläggning och så vidare. Även i medietexter är variationen stor: för sammansättningar med asfalt och slutledet -beläggning dominerar s tydligt, för -tillverkning är formerna lika vanliga, för -produkter är formen utan s vanligare. Kanske påverkas valet av vilka grupper av konsonanter som står intill fogen. Generellt tycker jag att sammansättningarna med foge-s låter naturligare, så mitt råd är att i första hand välja dem.

Ola Karlsson, Språkrådet