Spår av Sigbjörn i gotländska namn

Fråga:

Jag har en fundering om Sibb. Det förekommer på Gotland i platsnamn som Sibbvät, Sibben-
arve
och Sibbjäns.

Emma

Svar:

Sibbjäns innehåller genitiv av mansnamnet Sigbjörn. Sibbenarve är sammansatt av samma mansnamn plus ett ord arvi, ’arvinge’, och kan översättas med ’Sigbjörns arvinges/arvingars (gård)’. Sibbvät innehåller i efterleden vät, ’grund vattensamling som torkar ut på sommaren’, och i förleden kanske Sibbe, en kortform av Sigbjörn.

Mats Wahlberg, Institutet för språk och folkminnen