Slaganfall mindre vanligt än stroke

Fråga:

Tidigare har språkvården rekommenderat slag eller slaganfall, men jag undrar om det börjat svänga mot stroke. Om man tittar i medietexter de senaste tre åren verkar stroke vara mycket frekvent i förhållande till slaganfall. Vad tror ni?

Kristian

Svar:

Ja, i dag är stroke den term som används mest, även i kontakt med patienter. Den används av vederhäftiga källor som sjukvårdsupplysningen 1177, det svenska strokeregistret Riksstroke och Socialstyrelsens nationella riktlinjer om diagnosen. Här nämns inte ens slaganfall som en synonym.

På Hjärt- och lungfondens webbplats står det: ”Stroke, eller slaganfall som det ibland kallades förr, är en av våra folksjukdomar.” Det är ett bra exempel på hur man i skrift kan hantera att andra uttryck också kan finnas i omlopp.

Åsa Holmér, Språkrådet