Skröna bakom lurig professor

Fråga:

Vi är några kompisar som gärna vill veta mer om verbet kugga. På en föreläsning fick en av oss höra att verbet stammar från en professor Kugelius som vid 1800-talets mitt ska ha haft många luriga frågor vid sina examinationer, vilka kom att kallas kuggfrågor av studenterna. Men det låter mer som en studentikos skröna.

Gustav

Svar:

Ja, ”professor Kugelius” kan nog avfärdas som en skröna. Enligt Svenska Akademiens ordbok kan verbet kugga i betydelsen ’underkänna (någon) i examen’ härledas till dialektordet kugga. Det betyder ’lura, narra, bedra, sätta på det hala’ och liknande, och är väl belagt från hela Sverige, till exempel från Östervåla i Uppland: ”Nu har du allt vurti kugga!”, ’Nu har du allt blivit lurad!’

Anna Westerberg, Institutet för språk och folkminnen