Skrivare numera sällsynt om person

Fråga:

Varför har ordet skrivkurs ersatts av det förfärliga ordet skrivarkurs? Man är väl ingen skrivare, utan skribent eller författare?

Birgitta

Svar:

Både skrivarkurs och skrivkurs används, ibland om samma företeelse, ibland med en betydelseskillnad. En skrivarkurs har alltmer kommit att handla om skönlitterärt författande, gärna som ett internat med författare som kursledare, medan skrivkurs snarare används till exempel på arbetsplatser, och då handlar mer om klarspråk, skrivregler eller interna mallar för beslut och rapporter.

Förledet skrivar- förekommer i många sammansättningar. I senaste upplagan av Svenska Akademiens ordlista finns till exempel skrivarkurs, skrivarlinje, skrivarlya, skrivarstuga och skrivarverkstad.

Däremot är det numera inte särskilt vanligt att använda skrivare om personer, kanske på grund av att ordet används om maskinen som skriver ut papperstexter. Då är det, precis som du säger, betydligt vanligare att säga skribent eller författare.

Ingrid Olsson, Språkrådet