Skribent inriktad på användarna

Fråga:

Vad ska man på svenska säga för den engelskklingande yrkestiteln UX writer?

Pelle

Svar:

Vi rekommenderar ux-skribent på svenska, alltså att den engelska förkortningen ux, som står för user experience, eller användarupplevelse på svenska, skrivs med små bokstäver i svenska texter.

Den som arbetar med ux sägs ha ett förhållningssätt där användaren sätts i centrum när man informerar och kommunicerar i ett digitalt medium, som en webbplats, en programvara eller en app.

I yrkesrollen som ux-skribent ingår mycket mer än att bara skriva, bland annat användarundersökningar för att man ska få klart för sig hur man på bästa sätt får kontakt med användarna. Just ux-skribenten hanterar olika slags texter, såväl längre informationstexter som mikrotexter av typen ledtexter, felmeddelanden, hjälptexter, knapptexter och länktexter.

I stället för ux-skribent skulle förstås en direktöversättning vara möjlig, alltså användarupplevelseskribent eller kanske au-skribent. Men de uttrycken finner vi inga belägg för. Även om förkortningen ux kan vara svår för en utomstående att förstå så hjälper efterledet -skribent till att förklara vad för typ av yrke det handlar om.

Även andra yrkesinriktningar förekommer om man är ux:are (ett mer ledigt uttryck för någon som arbetar med ux), till exempel ux-designer, ux-specialist, ux-strateg.

Åsa Holmér, Språkrådet