Skillnad mellan enklav och exklav

Fråga:

Jag ser att Kaliningrad i pressen benämns exklav och inte enklav. Vad är det för skillnad mellan en enklav och en exklav?

Stefan

Svar:

Så här förklarar Utrikespolitiska institutet skillnaden mellan orden enklav och exklav i sin ordlista över svåra ord:

En enklav är ett territorium som ligger omslutet på alla sidor av en stat, men tillhör en annan stat eller är ett självständigt land. Området kallas enklav i den kringliggande staten (och exklav i ”ägarstaten”, om sådan finns).

En exklav är en del av en stats territorium som ligger skild från resten av staten och saknar landförbindelse med den (öar är inte exklaver). Om exklaven ligger helt omsluten av ett annat lands territorium är den en enklav i förhållande till detta territorium.

Ingrid Olsson, Språkrådet