Skala upp och ner från engelskan

Fråga:

Under pandemin har intensivvården skalats upp medan högskoleprovet skalats ner. Varifrån kommer detta bruk i svenskan?

Casper

Svar:

Detta är svenska översättningslån från engelskan, där man sedan 1800-talet har använt scale up/down när man ökar eller minskar något enligt en skala: you scale up to larger systems; the project was scaled down. Under senare årtionden har ett tredje alternativ, scale back, dock blivit vanligare. Detta är synonymt med scale down: scaling back the size of government/to scale down the size of government; a scaled-back/scaled-down version. Men det bruket verkar inte ha lånats in i svenskan.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet