Så kallad skillnad som kan minska

Fråga:

Är där någon skillnad i betydelse mellan svenskans så kallad och engelskans so-called?

Jenny

Svar:

Både den svenska och den engelska varianten har två olika betydelser – en neutral där man helt enkelt bara introducerar en ny term i en text: fast-growing so-called emerging economies, ’snabbt växande så kallade framväxande ekonomier’, och en negativ där man ger uttryck för ett avståndstagande till det introducerade begreppet: our so-called needs become ever more specific, ’våra så kallade behov blir alltmer specifika’.

Den neutrala betydelsen är vanligare på svenska än på engelska, vilket illustreras av att svenskans så kallad rätt ofta översätts till något annat än so-called på engelska ’ett så kallat QSL-kort’ blir what was called a QSL card, eller att så kallad ”läggs till” i svenska översättningar från engelska (the males – known as drones; hanarna – de så kallade drönarna).

Värt att notera är att Oxford English dictionary anger att den neutrala betydelsen är på frammarsch i engelskan, så skillnaden mellan språken kan förmodas avta.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet