Så blir egentligen till ejentlien i talet

Fråga:

Hur uttalas egentligen ordet egentligen?

Goran

Svar:

Det uttalas vanligen ejentlien eller ejentligen. Det första g:et uttalas alltså j, helt enligt svenskans uttalsregler. Det andra g:et försvinner ofta, men inte alltid. Liknande ord, som möjligen och troligen, uttalas vanligtvis också utan g: möjlien, trolien.

Även uttalet ejengklien förekommer. Hur kan det då komma sig att tl blir kl och att n blir ng?

Att tl blir kl beror på att dessa två ljudföljder låter väldigt lika. Det är inte helt ovanligt att de förväxlas, både i svenskan och andra språk. Ett annat svenskt ord där tl ibland uttalas kl är kittla, som då alltså blir kickla.

Att n blir ng i ejengklien är en följd av att tl blir kl. Det normala i svenskan är att n byter uttal till ng framför k. Vi säger alltså inte pannkakor utan pangkakor, och vi säger inte en kofta utan eng kofta. Det gör vi automatiskt utan att tänka på det. När tl blivit kl kommer alltså ng-uttalet på köpet, och vi får ejengklien.

Uttalet av egentligen, liksom av andra ord, kan skifta en del mellan olika grupper och individer. Variationen kan också exempelvis ha att göra med om ordet är betonat eller inte, eller vilket socialt sammanhang ordet används i.

Jenny Öqvist, Språkrådet