Rimligt att vad blir va i pratig skrift

Fråga: I talspråk uttalas vad ofta ”va”. Men man kan även säga ”lite så va” eller ”ni ska inte gå dit, va?” En vän till mig skriver då alltid vad: ”Ni ska inte gå dit, vad?” Det ser helt absurt ut i mina ögon, så jag behöver veta om det är korrekt.

Frida

Svar:

Både va och vad kan betraktas som riktigt här, men den här formen förekommer nästan bara i talspråk och uttalas då ”va”, så det är kanske rimligast när man skriver talat språk (eller väldigt pratigt skriftspråk som på sms eller chatt) att man ändå stavar det va.

Sofia Tingsell, Språkrådet