Provins saknar ofta engelsk artikel

Fråga:

Jag har i engelsktalande program flera gånger hört in Helmand province. På svenska och tyska skulle man använda bestämd form: i Helmandprovinsen/in der Helmand Provinz. Är det normalt att utesluta den bestämda artikeln på engelska?

Jan

Svar:

Helmand province i Afghanistan skrivs nästan alltid utan bestämd artikel på engelska, liksom de flesta andra provinser som Quebec province i Kanada, Anbar province i Irak och Guangdong province i Kina. Bestämd artikel förekommer dock ibland och i vissa fall är det nästan lika vanligt, som till exempel (the) Punjab province i Pakistan.

Hans Lindquist, Malmö universitet