Preposition säger vem som byts ut

Fråga:

Jag undrar över meningen Bernard Kamungo was substituted for Will Baker in the 87th minute. Vilken spelare byttes ut och vilken byttes in?

Nils

Svar:

Verbet substitute konstrueras traditionellt med prepositionen for och betyder då ’ersätta’. Det var alltså Kamungo som kom in och Baker som gick ut. På senare tid har också prepositionen with börjat användas, och då blir betydelsen den omvända: Kamungo was substituted with Baker betyder ’Kamungo ersattes av Baker’.

Den första användningen anses mer korrekt men även infödda talare blandar ihop dessa konstruktioner.

Vill man vara helt säker kan man använda replace/replace by i stället.

Hans Lindquist, Malmö universitet