Preposition ökar under pandemin

Fråga:

Jag tycker att man ser ordet amid hela tiden i nyhetsrapporteringen om coronakrisen på engelska. Har det blivit mer vanligt förekommande i och med krisen eller är det bara att jag har hakat upp mig på ordet och därför lägger märke till det mer nu?

Johanna

Svar:

Det stämmer att amid, som ungefär betyder ’mitt i’, är vanligt i reportage om coronakrisen. Prepositionen används ofta tillsammans med (the coronavirus) pandemic, vilket kan ses i följande exempel: National conventions uncertain amid pandemic och The school held a special drive-through graduation amid the coronavirus pandemic.

Ordet förekommer i andra sammanhang också, men nästan uteslutande med negativt laddade ord, som chaos och concerns. Sett över en tioårstid har det skett en ökning i användandet av amid i nyhetsmedier, men kurvan var speciellt brant uppåtgående under 2020, vilket tyder på att krisen faktiskt kan ha bidragit till ytterligare ökning i ordets frekvens.

Tove Larsson, Uppsala universitet