Populärt för ännu starkare ställning

Fråga:

I engelskspråkiga medier kan man ofta höra att politiker double down, till exempel Putin doubles down on nuclear threats. Vad betyder det och var kommer uttrycket ifrån?

Sture

Svar:

Frasen betyder ungefär ’(ännu) starkare ta ställning för en åsikt/handling etcetera’, till exempel The government is doubling down on a bad investment; to double down on economic policies that contributed to the economic meltdown. Ursprunget är från kortspelen blackjack och pontoon där man dubblar sin insats. I många exempel lever en bibetydelse kvar av att det man satsar på är farligt, dåligt eller kontroversiellt. Uttrycket har ökat kraftigt i användning på senare år.

Magnus Levin, Linnéuniversitetet