Språkfrågor

Vanligare men inte smartare

I John le Carrés roman Agent running in the field funderar en av karaktärerna på skillnaden mellan soy milk och soya milk: ”Does he mean soya? Is soy the smart man’s version these days?” Är jag smart om jag beställer soy milk i stället för soya milk till mitt kaffe i framtiden?

Två varianter för sammansättning

Hur gör man med en sammansättning där första ledet består av två separata ord, i det här fallet vit makt? Skriver man vit makt-miljö, vit-makt-miljö, vitmakt-miljö eller vitmaktmiljö?

Det är inte du som vaccinerar dig

Vi pratar om att vaccinera sig och operera sig. Men är det korrekt svenska att använda reflexiva verb så här? Man kan väl till nöds vaccinera sig, men det är svårare att operera sig, för att inte tala om att döpa sig eller konfirmera sig. Hur ligger det till?

Som går framåt i norrländsk dialekt

Jag har noterat att personer med norrländskt ursprung ofta lägger in ett extra som i sitt tal, ett som utan egentlig betydelse. Till exempel: Vi ska som flytta söderut snart. Hon är som lite sjuklig. Stämningen var som lite kylig. Finns det någon regel för när detta som används? Förekommer bruket i hela Norrland eller bara i vissa delar? Hur länge har det förekommit

Både båda och bägge går lika bra

Jag funderar på synonymerna båda och bägge. Ordet båda har väl sin motsvarighet i engelskans both och tyskans beide. Men var kommer bägge ifrån? Och behövs det ordet egentligen?

Antisemitism var bredare begrepp

Med antisemitism avses numera motvilja eller hat mot judar och mot hebreiska. Men judarna är ju bara ett av de semitiska folken och hebreiska ett litet semitiskt språk i förhållande till exempelvis arabiska och tigrinja. Hur och när kom antisemitism att få en så snäv betydelse

Lågvattenmärke är bottenrekord

Jag funderar på uttrycket lågvattenmärke när man menar att något är riktigt dåligt. Varifrån kommer det och vad betyder det egentligen? Man brukar ju också säga att någon är ute på djupt vatten när hen inte vet vad hen talar om. Har uttrycken något med varandra att göra?

Två olika uttal av Moderna

Vaccinet från Moderna uttalas ”modöörna” av många journalister. Varför detta långa ”ö”?

Lita inte på att alla förstår onboarding

Har ni något bra svenskt ord för onboarding? Det används för att beskriva de aktiviteter som ingår när man är nyanställd på ett jobb, alltså när man kliver ”ombord” på ett jobb.

Skillnad på orden i juridiska texter

Jag jobbar på kommunikationsenheten på en myndighet och undrar över orden saluföring och saluförbud. Skulle jag kunna byta ut dem mot försäljning och försäljningsförbud?

Skröna bakom lurig professor

Vi är några kompisar som gärna vill veta mer om verbet kugga. På en föreläsning fick en av oss höra att verbet stammar från en professor Kugelius som vid 1800-talets mitt ska ha haft många luriga frågor vid sina examinationer, vilka kom att kallas kuggfrågor av studenterna. Men det låter mer som en studentikos skröna.

Uttråkad till döds av Zoommöten

Jag har nyligen stött på uttrycket death by X i två olika sammanhang: death by Zoom och death by Powerpoint. Vad betyder uttrycket och används det bara i teknikrelaterade sammanhang?