Språkfrågor

Tjurskallig på dialektalt vis

Jag bor utanför Falköping där jag är född, det vill säga jag är skaraborgare och västgöte. Nu undrar jag om ni känner till ordet erak som betyder något i stil med ’inte på humör, misslynt, arg’. Jag är alltså intresserad av att få veta om ordet är känt och likaså dess ursprung med mera.

Du kan hjälpa vuxendomen

Vi säger barndom, ungdom och ålderdom. Är det inte dags att vi inför det logiska ordet vuxendom?

Knappt är på väg att bli neutralt

Jag har länge undrat varför ordet knappt missbrukas. Om det till exempel omkommit 300 personer i en flygolycka eller 2 000 i en jordbävning, kan man ju inte använda knappt. Tycker vederbörande då att det är för få människor som fått sätta livet till?

Rimligt att vad blir va i pratig skrift

I talspråk uttalas vad ofta ”va”. Men man kan även säga ”lite så va” eller ”ni ska inte gå dit, va?” En vän till mig skriver då alltid vad: ”Ni ska inte gå dit, vad?” Det ser helt absurt ut i mina ögon, så jag behöver veta om det är korrekt.

Kakan kan bakas av flera äpple

Förra veckan hörde jag en programledare på radion som sa äpplekaka. Det tycker jag låter fel, säger man inte äppelkaka?

Motsatspar kan vara en slump

Jag ser och hör allt oftare uttrycket ung ålder. Det bör väl heta låg ålder? Jag hör aldrig gammal ålder.

Olika ord för olika långa straff

I Michael Connellys roman The burning room nämns att brottslingar kan straffas med prison or jail time. Vad är skillnaden mellan prison och jail?

Vingård lånades in från franskan

Hur kan det komma sig att drycken vin heter wine på engelska medan en vingård där vinet odlas heter vineyard, med ”enkelt” v.

Jämförelse med olika betoning

Många av mina kolleger skriver compared to när de gör jämförelser. Jag har dock fått lära mig att man helst ska använda compared with i akademisk text, åtminstone när det handlar om att jämföra liknande saker och särskilt om man vill lyfta fram skillnader snarare än likheter. Vad gäller?

Veckodagar med samma ursprung

Flera av våra veckodagar är uppkallade efter våra nordiska asagudar: tisdag efter guden Tyr, onsdag efter guden Oden etcetera. Men varifrån kommer de engelska namnen Tuesday, Wednesday, Thursday och Friday?

Inlånat uttryck för medkänsla

Staffan Dopping skrev i Språktidningen 8/2020 om det floskelartade ”Tankarna går till de anhöriga”, som används för att uttrycka medkänsla vid till exempel dödsfall, katastrofer och terrordåd. Har jag rätt i att liknande uttryck används på engelska?

Försvaret får mer pang för pengarna

I den svenska försvarsdebatten har jag ibland hört det lite fåniga uttrycket mer pang för pengarna, när någon vill ha mer effekt av resurser som satsas, till exempel: ”Försvaret driftsätter integrerat ledningssystem – mera pang för pengarna är målet.” Vad är ursprunget?