Språkfrågor

En okänd mör kan också kallas myr

Vi bor vid en mör. Ordet finns på en gammal karta över området. Det är alltid vått i marken där. Men vad betyder ordet mör? Finns det något modernare ord att använda?

Nämen betyder mer än bara nej

”Nej men så är det ju.” ”Nämen helt rätt.” Det finns knappast någon logik i att inleda en bekräftelse med en negation och en invändning, så varför har det här sättet att inleda ett svar på blivit allt vanligare?

Ett inventarium – flera inventarier

Jag noterar att ordet inventarie inte tycks existera i singular, utan endast i plural som inventarier. På mitt arbete har vi ett inventariesystem med cirka 10 000 inventarier, och vi använder inventarie bland annat i instruktioner om hur inventarier ska registreras i systemet. Hur kommer det sig att ordet inte finns i singular och hur fel gör vi när använder inventarie i singular?

En person med två olika namnformer

I landskapshandlingarna för Kopparbergslagen finns efternamnet Gunmundson, även stavat Gudmundsson. Är det varianter på samma efternamn?

Adjektiv fungerar som substantiv

Jag har en spansktalande vän som undrar varför sjukhusen heter Karolinska och Löwenströmska. Går det att förklara på något bra sätt?

Downcycling kan bli nedvinning

Jag har fastnat vid ordet downcycling. Det handlar om textila produkter som downcyclas och till exempel återanvänds i form av textilfibrer. Ett förslag är nedgradering, men det förmedlar inte samma heltäckande mening, tycker jag. Kan ni ge mig en eller flera lösningar?

Svärdsskida har tagit över i bruket

Jag undrar om ni vet historien bakom svärdsslida respektive svärdsskida? Jag fick lära mig att svärdsslida var det historiskt använda och trodde därför att skida inte var ett vedertaget ord för ett svärds fodral. Men nu när jag försökte kolla upp det verkar skida vara det mest använda ordet.

Pronomen flyter ihop i vardagen

Jag blir inte klok på när man ska använda each other i stället för one another. Hjälp mottages tacksamt!

Öppna upp för engelsk influens

Många svenska politiker vill nu öppna upp för att göra olika saker. Är detta ett lån från engelskan?

Danskt lån som finns i dialekter

Under min barndom i Göteborg på 1940-_talet hörde jag ofta ordet tje: nej, nu är jag så tje på detta; nu är jag tje på dig. Det betydde att vederbörande var trött på det som hänt, kanske till och med utled och detta kunde alltså vara uttalat i största allmänhet eller riktat till en person, närvarande eller inte. Jag kan inte hitta ordet i någon ordbok och undrar om det över huvud taget var frekvent. Var så fallet är det märkligt att spåren tycks ha försvunnit helt. Kan det möjligen vara dialektalt? Mina föräldrar var från Strömstad och jag har därför även sökt ordet i norska ordböcker men förgäves.

Rimligaste valet är att cancellera

Vi är tre studenter som skriver en uppsats om cancelkultur. Vi har förstått att ordet är relativt nytt i det svenska språket, och undrar om det finns ett svenskt verb bildat till det. På engelska blir det ju cancelling och i medierna används ibland cancellera.

Dialektuttryck för tokig eller sömnig

Undrar om ordet alltel som jag hörde ofta som barn och vill veta betydelsen. Jag har hört detta i södra Jämtland som ett uttryck för att man inte är riktigt klok.

Instruktion är mest neutralt

Jag skulle vilja vara konsekvent och välja endast ett av orden instruktion, lathund eller guide, eller få hjälp med eventuella skillnader och hur orden förhåller sig till varandra. Kan ni hjälpa mig?

Böj ordet enligt mobbens mönster

Vad heter engelskans flash mob på svenska och hur böjs ordet (artikel, bestämd form singular samt pluralformerna)?