På svenska är det bäst med Tiktok

Fråga:

Vi på redaktionen debatterar hur Tiktok ska skrivas. Jag tycker Tiktok, men andra föredrar Tik Tok eller TikTok. Kan ni sätta ner foten så att vi får arbetsro?

Benjamin

Svar:

I vanlig löptext undviker man skrivningar av namn eller varumärken som uppenbart bryter mot normala skrivregler, så kallade logotypskrivningar. Sådana kan försvåra för både läsare och skribenter. Därför normaliserar man namn när det gäller sådant som stor och liten bokstav, skiljetecken, genitivform och ordbildning.

Detta innebär alltså att ni inte behöver (eller bör) använda Tiktoks versala T inne i namnet. Det bör ni nog om ni arbetar för Tiktok, men det gör ni ju inte.

Tiktok själva skriver ihop Tik och Tok och det funkar också bäst för hur ordet uttalas på svenska. Vi säger ju inte ”tick tock” (som klockan som tickar tick tack), utan ”ticktock” (som sicksack).

Tiktok föreslår vi alltså!

Sofia Tingsell, Språkrådet