På sjön blir kartor numera till kort

Fråga:

Varför heter det sjökort och inte sjökarta?

Anna

Svar:

Det finns många äldre belägg på ordet sjökarta, men av någon anledning tycks det ha konkurrerats ut av sjökort på senare tid.

Svensk ordbok konstaterar att ordet kort ibland används ’om större pappersark, särskilt om (viss typ av) karta’. Exempel: ”ta fram kortet över Skagerrak”.

Till ursprunget är kort och karta besläktade ord, så det är egentligen inte konstigt att de är utbytbara. Varför det är just på sjön som kartor blir kort är dock något av ett mysterium.

Linnea Hanell, Språkrådet