På och i ger olika nyanser

Fråga:

Heter det ”sätt dig soffan” eller ”sätt dig i soffan”?

Marieann

Svar:

Båda alternativen går bra. Det kan finnas en nyansskillnad: ”Sätt dig soffan” indikerar att det är en gammaldags kökssoffa av trä som kanske främst används just som sittmöbel, medan ”sätt dig i soffan” troligen används om en mjuk soffa.

Även för uttrycken ligga på soffan/ligga i soffan finns en nyansskillnad: det förra antyder att man bara har lagt sig där, det senare att man är nedbäddad med till exempel en filt.

Anna Antonsson, Språkrådet