Övertydligt skadar inte i avtalstexter

Fråga:

Ska man i till exempel avtal förtydliga antalet som står i bokstäver med en siffra inom parentes: ”Det är två (2) stycken …”? Jag kan förstå om man har skrivit en och vill förtydliga att det är antalet och inte busken man menar. Men att skriva två (2) verkar ju vara helt onödigt. Om någon inte förstår vad två är ska man nog inte ingå ett avtal med den parten.

Gun

Svar:

Rent språkligt finns det ingen anledning att förtydliga på detta sätt, men det har kommit att bli vanligt i avtal och liknande dokument. Här är det viktigaste att alla är överens om exakt vad som gäller, och då skadar det kanske inte att vara övertydlig.

Ingrid Olsson, Språkrådet