Överlappar som kväll och natt

Fråga:

Vad är skillnaden mellan evening och night på engelska?

Niki

Svar:

Evening och night överlappar varandra delvis i betydelse, precis som kväll och natt på svenska. I huvudsak syftar naturligtvis night på den senare, mörka delen av dygnet. Night brukar användas tillsammans med ord som sleepless, waking, sleep och stay. Evening syftar i allmänhet på en tidigare del av dygnet och används mer med ord som antyder olika former av underhållning: enjoy och host. När man talar om det förflutna är night betydligt vanligare – last night är hundra gånger vanligare än last evening i en stor textsamling, till exempel.

Särskilt intressant är att jämföra vilka klockslag som nämns tillsammans med de två substantiven: en prototypisk evening är runt klockan sex eller sju (the water was turned off every evening at six), medan en prototypisk night infaller så tidigt som klockan åtta eller nio (it’s tomorrow night at 8:00).

Magnus Levin, Linnéuniversitetet