Otydligt val mellan strumpor i mörkret

Fråga:

Vi hade nyligen ett matematikprov där en fråga löd: ”I en låda ligger fem vita och åtta svarta strumpor. Det är mörkt, så du kan inte se. Hur många strumpor måste du plocka upp för att säkert få två strumppar av vardera färgen?”

Hur många strumpor innebär två strumppar av vardera färgen? Är det två par av vardera färgen (det vill säga två svarta par och två vita par, totalt åtta strumpor)? Eller innebär det att man ska ha två par strumpor, ett av vardera färgen (det vill säga ett vitt par och ett svart par, totalt fyra strumpor)?

Adrian

Svar:

Den här frågan är faktiskt inte helt entydigt formulerad. Vanligen får man leva med det i språket, men när det gäller till exempel juridik och matteuppgifter är det viktigt att frågan inte kan missförstås.

Två strumppar av vardera färgen kan förstås som att man ska fiska upp antingen två par totalt (två vita strumpor och två svarta) eller sammanlagt åtta strumpor, två par av varje färg.

Här anar vi att läromedelsförfattaren menar det förra, det är liksom den rimligaste uppgiften. Men vi kan inte vara säkra.

Det finns bättre sätt att formulera det på: ”Hur många strumpor måste du plocka upp för att säkert få ett par av varje färg, det vill säga två vita och två svarta strumpor” eller liknande.

Sofia Tingsell, Språkrådet