Ordpar som är skenbar motsats

Fråga:

Jag är förvirrad över engelskans sätt att uttrycka att något är brännbart eller brandfarligt. Är det flammable eller inflammable?

Tim

Svar:

Till allmän förvirring förekommer båda i samma betydelse, trots att man kunde tro att de är varandras motsatser: flammable liquids och inflammable liquids betyder båda ’brandfarliga vätskor’. Flammable är det klart dominerande alternativet i Nordamerika och Europa, men på andra ställen i världen, som i Västafrika och Sydostasien, är de lika vanliga. När något inte är brännbart används non-flammable (non-flammable materials).

Magnus Levin, Linnéuniversitetet