Ord som splittrar språkvårdarna

Fråga:

Jag får felmarkering av stavnings- och grammatikprogrammet i datorn när jag skriver regardless i en engelsk text, men förstår inte varför. Kan ni förklara?

Mattias

Svar:

Regardless som adverb i betydelsen ’trots allt; ändå’ förekommer ofta först eller sist i meningar som Regardless she is still immensely successful och You should copy it regardless. Betydligt vanligare är dock regardless som adjektiv med betydelsen ’oavsett’ i konstruktionen regardless of, i meningar som Avoid cruise travel, regardless of vaccination status.

När det gäller betydelsen ’oavsett om’ förekommer två varianter, med och utan of: regardless of whether/regardless whether i exempel som regardless of whether they are male or female och regardless whether you agree with them or not. Här råder det delade meningar bland språkvårdare vilket som är mest korrekt, och kanske var det på den här punkten som grammatikprogrammet protesterade.

Vi kan även nämna att ordet irregardless förekommer i informella sammanhang, med exakt samma betydelse som regardless. Många ogillar denna form eftersom det negativa prefixet ir- inte tillför något (utom möjligen lite extra emfas).

Hans Lindquist, Malmö universitet