Omplacera är mer neutralt om djur

Fråga:

Säger man omplacera eller adoptera när man talar om hundar på svenska? På japanska används inte detta ord, vi talar bara om att köpa eller en hund.

Naoko

Svar:

Här tror jag att det finns en värderingsmässig diskussion. Många tycker att adoption ska vara förbehållet människor, medan omplacering ska användas om djur som behöver nytt hem. I den engelskspråkiga världen verkar det vara mer allmänt accepterat att använda adoptera om hemlösa djur eller djur som av någon anledning behöver byta ägare. Men även i svenskan används det av många; jag skulle tro att det på sikt blir helt accepterat.

Jag skulle spontant säga att omplacera fortfarande är mer neutralt än adoptera när det handlar om djur. Själv äger jag både hundar och katter och har ägt omplaceringskatter, och jag skulle inte använda adoptera.

Anna Antonsson, Språkrådet