Olika popularitet för prepositioner

Fråga:

Vilken preposition använder man efter good luck? Jag föredrar on, men har hört att det är svengelska och att man bör använda with.

Pia

Svar:

Båda alternativen används, men i olika hög grad. With, som i good luck with the rest of the tour, är runt tio gånger vanligare än on (good luck on the exam).

Magnus Levin, Linnéuniversitetet