Olika ord för olika långa straff

Fråga: I Michael Connellys roman The burning room nämns att brottslingar kan straffas med prison or jail time. Vad är skillnaden mellan prison och jail?

"Tom och Toni"

Svar:

Den huvudsakliga skillnaden är att jail i amerikansk engelska används för kortare straff eller när någon frihetsberövats, till exempel inför en rättegång, he’s in jail awaiting sentencing, medan prison används för längre straff, he was sentenced to life in prison. Denna distinktion upprätthålls dock inte alltid av lekmän: he’s in jail for life.

Magnus Levin,  Linnéuniversitetet