Oftare öppet uttal av ä och ö hos unga

Fråga:

Jag har lagt märke till att yngre personer ofta verkar ha ett mer öppet uttal av ä-ljudet i dag än vad jag själv har, och än vad som varit det normala uttalet tidigare. Stämmer detta och finns det någon forskning gjord på det här området?

Anders

Svar:

Du är inte den första som hör av dig till oss med den här frågan! Det är många som har lagt märke till att dagens unga ofta har ett öppnare uttal av såväl ä– som ö-ljudet. Vissa reagerar väldigt negativt på detta och ondgör sig över det, medan andra har en större förståelse för att det talade språket (såväl dialekter som standardspråk) är levande och i ständig förändring.

Therese Leinonen disputerade 2010 vid universitetet i Groningen på en avhandling där hon undersökte vokaluttalet i svenska dialekter i Sverige och Finland: An acoustic analysis of vowel pronunciation in Swedish dialects. Hennes forskning visar att yngre talare i Sverige uttalar vokalerna ä och ö betydligt mer öppet än äldre talare. Det här uttalet verkar dock inte ha nått de yngre talarna av svenska i Finland.

I Sverige kan det enligt Leinonen vara på väg att utvecklas en ny standard för uttalet av både ä och ö. Tidigare var uttalet av dessa båda vokaler i såväl standardsvenska som många dialekter mer öppet endast före r, som i exempelvis orden lär och dör. Detta öppnare uttal har nu spridit sig och hos många yngre talare blivit det allmänna. De använder alltså samma öppna uttal av ä och ö generellt, även i ord som exempelvis nät och söt.

Lovisa Alvtörn, Institutet för språk och folkminnen