Ny varning för värsta vädret

Fråga:

Häromdagen sades på tv att SMHI hade utfärdat en klass-tre-varning för Norrlandskusten. ”Det var inte så farligt”, tänkte jag, ”värre vore ju en klass-ett-varning.” Men där hade jag fel. Vad är egentligen regeln, vad är bäst? På tåg är ju klass 1 finast, men när det gäller öl är klass 1 simplast.

Bjarne

Svar:

SMHI har nyligen övergett siffervarningarna till förmån för ett färgbaserat vädervarningssystem. Möjligen är det tydligare än det gamla, där många med dig nog behövde tänka till: ”Få se nu, är det klass 1 eller 3 som är värst?” Man fick tänka att ”0” var normalläget och ”3” det mest allvarliga. I det nya systemet är i stället gul den mildaste varningen, sedan orange och sist röd. Det är logiskt; vi är ju vana vid att se röd som en varningsfärg i alla möjliga sammanhang.

I övrigt har du rätt i att klass 1, klass 2 och så vidare är ett väletablerat sätt att dela in till exempel livsmedel eller olika sorters logi. För de flesta med svenska som modersmål är det nog självklart att om man säger att något är tredje klassens, så menar man det inte i positiv bemärkelse. Något som är förstklassigt är dock oftast bra. Men det finns undantag; den tidigare klassindelningen av öl på en skala 1 till 3 hade exempelvis ingenting med kvalitet att göra, utan med alkoholstyrka. Den indelningen upphörde dock 2011.

Anna Antonsson, Språkrådet