Noll klimatutsläpp säger allt och inget

Fråga:

Jag ser ibland att uttryck som noll klimatutsläpp används. Borde det inte heta noll koldioxidutsläpp?

Anna Maria

Svar:

Jo, om det är utsläpp av gasen koldioxid man avser så bör man använda uttrycket koldioxidutsläpp. Men i dagens samhällsdiskussion där uttryck med förledet klimat- används, står klimat oftast för något mer övergripande som handlar om den påverkan mänskliga aktiviteter överlag har på vår planet.

Gissningsvis är det alltså den betydelsen som avses i uttrycket klimatutsläpp, inte utsläpp av någon specifik gas. Några andra exempel på uttryck där klimat används i en övergripande betydelse är klimatsmart, klimatstrejk och klimatförnekare. Klimat används här som det vi språkvårdare ibland kallar signalord. Signalorden är vaga i sin betydelse, används ofta vid marknadsföring och masskommunikation för att uppmärksamma en företeelse, skapa samhörighet kring den och väcka särskilda associationer. På så vis är de effektiva i sammanhang där information snabbt ska förmedlas, eller där det inte finns utrymme att redogöra för en komplex bakgrund.

Men baksidan med uttryck som inte låter sig ringas in särskilt lätt, är ganska uppenbar. De lämnar stort utrymme för tolkning och kan användas så att de till slut omfattar vad som helst – och alltså ingenting.

Att använda uttryck som noll klimatutsläpp är visserligen bekvämare än att i detalj redogöra för hur en produkt eller tjänst inte alls bidrar till vår klimatkris. Men vilken information som egentligen har förmedlats är faktiskt oklar.

Karin Webjörn, Språkrådet